Хомеопатичен, психически тест с цветове

Психологическото значение на цветоете е разработен от професор Макс Люшер от Швейцария. Чрез избора си на цвят всеки човек може да бъде характеризиран. Кой цвят спонтанно ще бъде избран, без да се обмисля отговора – това може да сформира вашия психологичен профил, от който могат да бъдат да се определят вашето моменто психологическо състояние, вашите силни и слаби страни.

КЪМ ТЕСТА>>>