Национална Асоциация по Лекарствени растения Етерични масла и Ароматерапия (NAMPEOA)

0 0 0 0 0

Национална Асоциация по Лекарствени растения Етерични масла и Ароматерапия (NAMPEOA) е асоциация с нестопанска цел,  която обединява академично подготвени специалисти в областта на лекарствените растения и тяхното научно-практическо приложение в служба на човешката безопасност и здраве. Сред акцентите на дейността и са цялостна интеграция и обучение по лекарствени растения, мануална терапия, холистична козметична практика и ароматерапия в широк спектър от допълнителни здравни практики. Ние предлагаме научна и най-съвременна информация за билките, ароматерапията и етеричните масла на обществеността, практикуващите, бизнеса, преподавателите, здравните специалисти и медиите.

NAMPEOA участва активно в изготвянето, популяризирането и актуализацията на академичните стандарти във областта на лекарствените растения и ароматерапията, организационните и продуктови стандарти, както и стандарти за терапевтични практики. NAMPEOA е посветена и на повишаване на общественото познание и разбиране на фитотерапевтични продукти, етеричните масла и ароматерапията и тяхното безопасно и ефективно приложение в ежедневието.

Мисията на NAMPEOAе да развива в най-пълна степен знанието за употребата на лекарствени растения и продукти от тях, етерични масла и холистична ароматерапевтична козметика и да подкрепя ароматерапията и фитотерапията като истинско цялостно професионално изкуство и наука.

NAMPEOA има визията да бъде лидер в развитието на холистичната наука, образование и практикав областта на фито- и ароматерапевтичните продукти и приложението им, популяризирането и повишаването на холистичната потребителска информираност и култура чрез активното разпространение на научно издържани и достоверни образователни материали за широката общественост, търговските / професионални асоциации, собствениците на бизнес, медиите и практикуващите.

Целите на NAMPEOA:

Насърчаване и разпространение на холистичната фито – и ароматерапията в академичните институции и обществото.

Насърчаване на разработването на високи стандарти на образование, които да насърчават добре обучени практикуващи професионални фито и ароматерапевти.

Насърчаване и повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с приложението на лекарствените растения и продуктите от тях.

Укрепване на мрежата за подкрепа и комуникация между практикуващите фито- и ароматерапия и собствениците на предприятия в национален и международен план.

Поддържа високи стандарти на етика и почтеност в образованието и практиката на клиничната / холистична фито- и ароматерапия.

Насърчаване на сътрудничеството между клинични / холистични практикуващи фито- и ароматерапия и други доставчици на здравни услуги.

За повече информация за дейността на NAMPEOA и стандартите AROMA  и BIO B можете да се свържете с нас  на тел.+359878880007 и +259878880020

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *