Хедрин / Hedrin Once гел за третиране на въшки

хедрин once
0 0 0 0 0

Течен гел за унищожаване на въшките и техните яйца.
С това медицинско изделие можете да третирате Вашето семейс тво за борба с въшките, без лекарска
помощ, но за да пос тигнете ефек тивни резултати, трябва да го използвате с повишено внимание.
Прочетете тази инструкция за употреба преди да започнете да използвате това медицинско изделие.
• Запазете тази инструкция за употреба, защото може да се наложи да я прочетете отново
• За допълнителни въпроси, обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

Какво трябва да знаете за въшките
• Въшките, в зависимост от възраст та си, могат да имат различен размер. Размерът им може да се
променя меж ду ½ mm до 3 mm (от размер на точка до размер на сусамено семе). Въшките се забелязват
трудно, защото те могат да променят цвета си в с ъответс твие с околната им среда.
• Въшките живеят близо до кожата на главата и се хранят с кръв, а това може да причини с ърбеж на кожата на главата.
• Въшките не могат да скачат, летят или плуват, и заразяват единс твено при непосредс твен допир на
глави една с друга. Това е причината те да се срещат чес то при малките деца, и заради това е важна
проверката на всички членове на семейството.
• Въшките живеят само в косата на хората без значение дали косата е чис та или мръсна.
• След като въшката се излюпи, празното яйце (наричано още гнида) ос тава залепено за кос ъма. Гнидите
са напълно безвредни и могат да бъдат отс транени с пръс ти или г ъс т назъбен гребен.
1. Какво представлява Hedrin® Once и за какво се използва Hedrin®
Once течен гел е безцветна течност, която е силно ефективна срещу въшки и гниди.
Той действа като физически задушава въшките и също така съдържа Penetrol®, който помага на гела да проникне в яйцата на въшките за да ги убие.
Доказано е, че Hedrin® Once течен гел е ефек тивен дори след еднократно третиране, нo е необходимо да се направи допълнителна проверка една седмица след третирането, за да се уверите, че след третирането не са останали живи въшки или гниди. Ако забележите живи въшки, третирането трябва да
се повтори. Гелът може да се използва безопасно толкова пъти, колкото е необходимо, без въшките да развият резистентност към него.

хедрин once

2. Как да използвате Hedrin® Once
• Hedrin® Once течен гел е подходящ за употреба при възрастни и деца над 6-месечна възраст.
Имайте предвид, че:
• Hedrin® Once течен гел не съдържа летливи вещества. Въпреки това, трябва да се спазват обичайните
предпазни мерки за безопасност. Косата и дрехите винаги трябва да се пазят далеч от открит огън и
други източници на запалване.
• Ако един член на семейството има въшки, то и другите членове трябва да се проверят и всички заразени
трябва да бъдат третирани с гела по едно и с ъщо време.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
• Покрийте раменете с к ърпа.
• ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА РАЗКЛАТЕТЕ ФЛАКОНА ДОБРЕ.
• Нанесете достат ъчно количество от гела равномерно върх у СУ Х А коса, така че кожата на главата и
косата да са напълно покрити и косата да не може да поеме повече от гела.
• Втрийте гела в косата с пръсти или с обикновен гребен, като го нанасяте обилно и равномерно от
корените до връхчетата на косата.
• Оставете гела върху косата за най-малко 15 мину ти (или повече при необходимост).
• ПРЕДИ ДА НАМОРКИТЕ КОСАТА, нанесете шампоан върх у цялата косата. Тя трябва да бъде напълно
покрита. За да бъде отс транен, гелът трябва да бъде изцяло покрит с шампоан, защото той отблъсква
водата. Ако намокрите косата преди нанасянето на шампоана, тогава гелът ще се премахне трудно.

Имайте предвид, че Hedrin® Once съдържа вещества срещу образуване на пяна, заради това шампоана
няма да образува пяна.
Внимателно нанесете шампоана, след което измийте с вода. При необходимос т нанесете балсам,
изплакнете и изсушете косата. След изсушаването й, ако гелът не е напълно отстранен, повторете цялата
процедура, като имате предвид, че трябва да нанесете шампоана директно върху сухата коса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *