Аксура / Axura филмирани таблетки против деменция 10mg x 28

0 0 0 0 0

Аксура / Axura филмирани таблетки e високо ефективно лечение срещу деменция – като монотерапия и в комбинация с ChEl. Аксура филмирани таблетки има уникален механизъм на действие, запазва когнитивните способности за по-дълго време, има позитивен ефект върху функционалната комуникация, подобрява поведенческите нарушения. Аксура филмирани таблетки имат клинично значима полза върху функционалността и отлична поносимост – за по-добър комплайънс.

axura-10-mg

профлексон

Процесите, свързани с паметта и ученето се контролират от трансмисиите между невроните.

images-neurons

Показаният модел с три неврона илюстрира как физиологично един неврон упражнява своя ефект чрез глутаматергични синапси върху другите неврони, намиращи се в базалното ядро на Meynert. Невроните имат дълги израстъци и предават сигнала по-нататък чрез холинергичните синапси към следващи неврони, в намиращи се в мозъчната кора. По този начин се контролират процесите, свързани с паметта и ученето.

Аксура редуцира дегенерацията на невроните от самото начало. Постоянната свръхвъзбуда на невроните, намиращи се в базалното ядро на Meynert може да бъде лекувана с Axura. Това става като Axura обратимо затваря NMDA-каналите в глутаматергичните синапси, които са били постоянно отворени, в резултата на амилоидната активация. Също така Axura блокира постоянната възбуда в покой и намалява негативното влияние върху втория неврон, намиращ се в базалното ядро на Meynert.

photo_big_6047

Axura филмирани таблетки запазват когнитивните способности в реални условия. Има доказан ефект на лекарството Аксура върху когнитивните способности не само в рандомизирани контролирани проучвания с лимитиран брой пациенти, но и при повече от 3000 пациенти в реални условия.

Започнете лечението с Axura още днес, за да запазите когнитивната функция. Axura има положителен ефект върху когнитивните способности на пациенти с повишена нервна възбудимост, агресивност или психоза. Продукта Аксура предоставя специални ползи при уязвими пациенти, страдащи от смущения в поведението.

Ефектът на Axura върху когнитивната функция е сигнификантно по-голям, в сравнение с ефекта при плацебо групата пациенти. Реалните клинични условия показват, че Axura подобрява уменията на пациентите с болестта Алцхаймер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *